הכנס השני לביומימיקרי – אקדמיה ותעשייה

The Second Biomimicry Conference – Academy & Industry

19 בנובמבר, 2015

ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב

הכנס "ביומימיקרי-אקדמיה ותעשייה" נוסד ביוזמת ארגון הביומימיקרי הישראלי ולשכת המהנדסים ובשיתוף המעבדה לביומימיקרי בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב, במטרה לקדם סקרנות, שיח ושיתופי פעולה מחקריים ויישומיים בין ביולוגים למהנדסים. הכנס מהווה במה לחשיפת מנגנונים ביולוגים מרתקים בעלי פוטנציאל הנדסי יישומי, לצד מחקרים ופיתוחים ביומימטיים שכבר משלבים ידע ביולוגי- הנדסי, ונמצאים בשלבי מחקר שונים או כבר הושקו כמוצרים ביומימטיים בשוק. מטרת הכנס היא לעורר סקרנות ומודעות לתחום הביומימיקרי (חיקוי הטבע) כמנוע חדשנות על מנת לקדם מחקרים ופיתוחים ביומימטיים בישראל.

תוכנית

לתקצירי ההרצאות לחצו על שורת ההרצאה

09:00-09:30: התכנסות ורישום

09:30-09:40: פתיחת הכנס: המנהל המקצועי של ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אדר' ד"ר אריה נשר
יו"ר ענף טכנולוגיות יצור, לשכת המהנדסים - אינג' אברהם לביא
מנכ"ל ארגון הביומימיקרי הישראלי ומנהלת המעבדה לביומימיקרי בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר,  ד"ר יעל הלפמן כהן.

מושב א: ביומימיקרי באקדמיה: רובוטיקה, חישה, תפיסה והדמיה

יו"ר המושב: פרופ' יורם רייך, ביה"ס להנדסה מכאנית, ראש המעבדה לביומימיקרי, אוניברסיטת תל אביב

דר' יעל זילברשטיין-קרא, המחלקה לנוירובילוגיה, מכון ויצמן

לראות באמצעות האצבעות – חיקוי
מערכות חישה ביולוגיות לזירוז תהליכי תפיסה ולמידה

09:40-10:00

אינג' אורלי רמיחנוב, בית הספר להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אוניברסיטת תל אביב. ההרצאה תועבר בשפה האנגלית

פרויקט מוח העטלף – רשת עצבית בעלת
אינטליגנציה מלאכותית

10:00-10:20

ד"ר גבור קושה, בית הספר להנדסה מכאנית, אוניברסיטת תל אביב

רובוטים ומערכות חישה בהשראת הטבע

10:20-10:40

מר אלדד אסא, דוקטורנט במחלקה לנוירוביולוגיה, מכון ויצמן

מידול תהליכי תפיסה ביולוגיים במעגל סגור ליישומים רובוטיים

10:40-11:00

 

הפסקת קפה

11:00-11:20

מושב ב: ביומימיקרי באקדמיה: נחילים ומבנים

יו"ר המושב: ד"ר יעל הלפמן כהן, מנכ"ל ארגון הביומימיקרי הישראלי ומנהלת המעבדה לביומימיקרי בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב.

ד"ר יעל הלפמן כהן, מנכ"ל ארגון הביומימיקרי הישראלי ומנהלת המעבדה לביומימיקרי בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב

FINDSTRUCTURE – בסיס נתונים ביומימטי לחיפוש פתרונות בטבע לפי מבנים

11:20-11:40

מר דניאל כהן, סטודנט לתואר שני, ביה"ס להנדסה מכאנית, אוניברסיטת תל אביב

מבני טנסגריטי - ממסבך פלדה ליצור חי

11:40-12:00

גב' לולה בן אלון, הפקולטה להנדסה אזרחית והנדסת סביבה, הטכניון

דמיון ושוני בין תהליכי בנייה של חרקים סוציאליים ותהליכי בניה אנושיים

12:00-12:20

מר גיל סגל, סטודנט לתואר שני, ביה"ס להנדסה מכאנית, אוניברסיטת תל אביב

ללמוד להתנהג כמו ארבה בנחיל – מהתנהגות של פרטים לתנועה קולקטיבית

12:20-12:40

 

הפסקת קפה - צהריים

12:40-13:00

מושב ג: ביומימיקרי בתעשייה

יו"ר המושב: ד"ר דפנה חיים לנגפורד, יו"ר ארגון הביומימיקרי הישראלי וסמנכ"ל פיתוח עסקי ב- Xenia Venture Capital

אדר' מוטי בודק, מרצה בכיר במחלקה לארכיטקטורה, בצלאל.

מעטפות ושלדי מבנים בהשראת הטבע

13:00-13:20

דורון בן עמי, מנכ"ל טריטיקום

האם אנחנו משתמשים בכלים הנכונים? - צנתר מוחי בהשראת הטבע

13:20-13:40

תומר פוקס, מנכ"ל חברת סילנטיס

ללמוד מהים: המסע ממנגנון ההדבקה של אצות לדבקים בחדר הניתוח

13:40-14:00

ד"ר דפנה חיים לנגפורד, יו"ר ארגון הביומימיקרי הישראלי וסמנכ"ל פיתוח עסקי ב- Xenia Venture Capital

אסטרטגיות עסקיות בהשראת הטבע

14:00-14:20

ד"ר יעל הלפמן כהן, מנכ"ל ארגון הביומימיקרי הישראלי ומנהלת המעבדה לביומימיקרי בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב

סיכום הכנס ומבט לעתיד

14:20-14:30: 

תוכנית

לתקצירי ההרצאות לחץ על שורת ההרצאה

09:00-09:30: התכנסות ורישום

09:30-09:40: פתיחת הכנס: המנהל המקצועי של ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אדר' ד"ר אריה נשר
יו"ר ענף טכנולוגיות יצור, לשכת המהנדסים - אינג' אברהם לביא
מנכ"ל ארגון הביומימיקרי הישראלי ומנהלת המעבדה לביומימיקרי בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר,  ד"ר יעל הלפמן כהן.

מושב א: ביומימיקרי באקדמיה: רובוטיקה, חישה, תפיסה והדמיה

יו"ר המושב: פרופ' יורם רייך, ביה"ס להנדסה מכאנית, ראש המעבדה לביומימיקרי, אוניברסיטת תל אביב

דר' יעל זילברשטיין-קרא, המחלקה לנוירובילוגיה, מכון ויצמן

לראות באמצעות האצבעות – חיקוי
מערכות חישה ביולוגיות לזירוז תהליכי תפיסה ולמידה

09:40-10:00

אינג' אורלי רמיחנוב, בית הספר להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אוניברסיטת תל אביב. ההרצאה תועבר בשפה האנגלית

פרויקט מוח העטלף – רשת עצבית בעלת
אינטליגנציה מלאכותית

10:00-10:20

ד"ר גבור קושה, בית הספר להנדסה מכאנית, אוניברסיטת תל אביב

רובוטים ומערכות חישה בהשראת הטבע

10:20-10:40

מר אלדד אסא, דוקטורנט במחלקה לנוירוביולוגיה, מכון ויצמן

מידול תהליכי תפיסה ביולוגיים במעגל סגור ליישומים רובוטיים

10:40-11:00

 

הפסקת קפה

11:00-11:20

מושב ב: ביומימיקרי באקדמיה: נחילים ומבנים

יו"ר המושב: ד"ר יעל הלפמן כהן, מנכ"ל ארגון הביומימיקרי הישראלי ומנהלת המעבדה לביומימיקרי בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב.

ד"ר יעל הלפמן כהן, מנכ"ל ארגון הביומימיקרי הישראלי ומנהלת המעבדה לביומימיקרי בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב

FINDSTRUCTURE – בסיס נתונים ביומימטי לחיפוש פתרונות בטבע לפי מבנים

11:20-11:40

מר דניאל כהן, סטודנט לתואר שני, ביה"ס להנדסה מכאנית, אוניברסיטת תל אביב

מבני טנסגריטי - ממסבך פלדה ליצור חי

11:40-12:00

גב' לולה בן אלון, הפקולטה להנדסה אזרחית והנדסת סביבה, הטכניון

דמיון ושוני בין תהליכי בנייה של חרקים סוציאליים ותהליכי בניה אנושיים

12:00-12:20

מר גיל סגל, סטודנט לתואר שני, ביה"ס להנדסה מכאנית, אוניברסיטת תל אביב

ללמוד להתנהג כמו ארבה בנחיל – מהתנהגות של פרטים לתנועה קולקטיבית

12:20-12:40

 

הפסקת קפה - צהריים

12:40-13:00

מושב ג: ביומימיקרי בתעשייה

יו"ר המושב: ד"ר דפנה חיים לנגפורד, יו"ר ארגון הביומימיקרי הישראלי וסמנכ"ל פיתוח עסקי ב- Xenia Venture Capital

אדר' מוטי בודק, מרצה בכיר במחלקה לארכיטקטורה, בצלאל.

מעטפות ושלדי מבנים בהשראת הטבע

13:00-13:20

דורון בן עמי, מנכ"ל טריטיקום

האם אנחנו משתמשים בכלים הנכונים? - צנתר מוחי בהשראת הטבע

13:20-13:40

תומר פוקס, מנכ"ל חברת סילנטיס

ללמוד מהים: המסע ממנגנון ההדבקה של אצות לדבקים בחדר הניתוח

13:40-14:00

ד"ר דפנה חיים לנגפורד, יו"ר ארגון הביומימיקרי הישראלי וסמנכ"ל פיתוח עסקי ב- Xenia Venture Capital

אסטרטגיות עסקיות בהשראת הטבע

14:00-14:20

ד"ר יעל הלפמן כהן, מנכ"ל ארגון הביומימיקרי הישראלי ומנהלת המעבדה לביומימיקרי בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב

סיכום הכנס ומבט לעתיד

14:20-14:30: 

הועדה המארגנת

מנכ"ל ארגון הביומימיקרי הישראלי ומנהלת המעבדה לביומימיקרי בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר יעל הלפמן כהן

ביה"ס להנדסה מכאנית, ראש המעבדה לביומימיקרי בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יורם רייך

יו"ר ארגון הביומימיקרי הישראלי וסמנכ"ל פיתוח עסקי ב- Xenia Venture Capital

ד"ר דפנה חיים לנגפורד

ד"ר יעל הלפמן כהן

מנכ"ל ארגון הביומימיקרי הישראלי ומנהלת המעבדה לביומימיקרי בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יורם רייך

ביה"ס להנדסה מכאנית, ראש המעבדה לביומימיקרי בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר דפנה חיים לנגפורד

יו"ר ארגון הביומימיקרי הישראלי וסמנכ"ל פיתוח עסקי ב- Xenia Venture Capital

הרשמה

תודה רבה! הפרטים נשלחו בהצלחה

לצערנו ארעה שגיאה בשליחת הפרטים.

דרכי הגעה

מיקום הכנס

בניין בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר (בניין הקפסולה):
הבניין נמצא ברחוב ג'ורג' וייז, מול שער 14 של האוניברסיטה (מחוץ לקמפוס!) - ניתן למצוא אותנו בקלות באפליקציית waze או במפות גוגל - בהקלדת "בית הספר ללימודי הסביבה".

ברכבת

יש לרדת בתחנת אוניברסיטת תל-אביב ומשם להמשיך בהליכה רגלית לכיוון הבניין, לאורך "טיילת המדע" או באמצעות אוטובוס (קוים 7 ו- 45)

באוטובוס

אגד: 572, 575, 222 ,271, 270, 274
דן: 7, 25, 45, 289
קווים: 94, 95, 137, 454, 464, 474, 500
מטרופולין: 604

ברכב פרטי

מאיילון צפון: לצאת במחלף שדרות רוקח ולפנות שמאלה ברמזור, פנייה ימינה לרחוב ירוחם משל (ליד תחנת הרכבת), בכיכר הראשונה לצאת ביציאה הראשונה (ימינה) לרחוב ד"ר ג'ורג' וייז (שער 14, הנדסה)
מאיילון דרום: לצאת במחלף שדרות רוקח, לרחוב ירוחם משל, בכיכר הראשונה ללצאת ביציאה הראשונה (ימינה) לרחוב ד"ר ג'ורג' וייז (שער 14, הנדסה)

חניה

למגיעים ברכב פרטי יש לשים לב כי אין כניסה לשטח הקמפוס. ניתן להשתמש בחניונים השונים סביב האוניברסיטה (הקרוב ביותר הוא חניון אחוזות החוף שליד בית הספר לעבודה סוציאלית / הנדסה)

צור קשר

לרשותכם בתודה

info@biomimicry.org.il