מעטפות ושלדי מבנים בהשראת הטבע

אדר' מוטי בודק

בהרצאה יוצגו מבחר מעבודותיו האחרונות של משרד בודק אדריכלים העוסק בתכנון והקמה של מבני ציבור ופרויקטים המפגינים חדשנות הנדסית יחד עם פיתוח שפה עיצובית מקורית, ושואבים את השראתם ממערכות שלדיות ומבניות הקיימות בטבע - הן החי והן הדומם - וממערכות שריון והגנה אורגניות המהוות מודל למעטפות קונסטרוקטיביות גמישות, יציבות, וחסכוניות, המספקות בו בעת גם יעילות אקלימית ואנרגטית העולה עשרות מונים על החיפויים המקובלים כיום.

מבנים מהסוג הזה הנמצאים כיום בחזית המחקר והפיתוח בעולם כולו, מצמצמים באופן משמעותי את טביעת הרגל האקולוגית שהם מייצרים ומביאים לחסכון באנרגיה ולהפחתה בהפרעות סביבתיות כגון רעש וזיהום אוויר הנגרמות בתהליכי הבנייה הקונבנציונליים. בנוסף לכך וכתוצאה מהחוכמה המבנית, מהיעילות ומהדיוק של שיטות הבנייה המתועשות הנגזרות ממנה, מופחתות עלויות הבנייה, מופחת הבלאי של המבנים עצמם ומושג חסכון ניכר בעלויות תחזוקתם לטווח הארוך.