דבק ביולוגי בהשראת השממית

על אף התפתחות הטכנולוגיה והמדע בעולם קיימת נטייה גוברת לחקות את הטבע למטרות צבאיות ורפואיות. 

הפיתוחים בתחום הננו-טכנולוגיות הופך חלום זה למציאותי יותר.

השממיות או בשמן הלטיני GECKO הן דוגמא לכך.

היכולת המפתיעה של השממית ללכת ולרוץ ביעילות מדהימה על קירות אנכיים, על תקרות, על משטחים חלקלקים כמו זכוכית מלוטשת ועל משטחים מאובקים הינה חידה שנחקרה באינטנסיביות ב-13 השנים האחרונות. 

המחקר הניב שיטת הדבקה חדשה ויעילה המבוססת על עקרונות שונים לחלוטין מתיאוריות ההדבקה הקלאסיות. 

בהרצאה נחשף ל: מסתרי תנועת השממית, 

נתאר מדוע בכלל היא נחקרה 

ולניסיונות המדעיים לחקות אותה.

Biological adhesive inspired by Gecko

Despite the development of technology and science in the world, there is a growing tendency to mimic nature for military and medical purposes.

The advances in nanotechnologies make this dream more realistic.

Geckos are an example of this task.

The gecko's surprising ability to walk and run with incredible efficiency on vertical walls, on ceilings, on slippery surfaces such as polished glass and dusty surfaces is a riddle that was intensively studied over the past 13 years.

The study produced a new and efficient method of adhesion based on a completely different mechanism from that of classical adhesion theories.

In the lecture will describe:  The mysteries of the Gecko Movement,

why it was interrogated

and scientific attempts to mimic it